ที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์: 08:30 น. – 16:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์: ปิดทำการ

ข้อมูลติดต่อ

Address: 319 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Phone: 02-288-5831
Fax: 02-281-5246
Email ศูนย์ฯ: bopp.obec@mail.com, plan.datadev@gmail.com
Email DMC: bopp.dmc@gmail.com
Email SGS: sgs.obec.data@gmail.com