การเข้าใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร (G Code) ของสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน

อ่านเพิ่มเติม