ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ https://student.edudev.in.th/

การปิด-เปิดระบบ SGS กรณีให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียน

ด้วยขณะนี้มีปริมาณการใช้งานระบบ SGS จนเกินความสามารถที่ระบบจะรองรับได้ทั้งการจัดทำคะแนนของครู การจัดทำเอกสารทางการศึกษาของงานทะเบียน-วัดผล และการเปิดระบบให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียน ทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้ช้า ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาจึงขอปิดระบบการดูผลการเรียนของนักเรียนเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคะแนนให้เรียบร้อยก่อน และจะเปิดให้ใช้งานระบบทุกระบบในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้