การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565
>>> หนังสือเชิญประชุม (ปรับปรุงบัญชีจัดสรร) <<<

ลงทะเบียนเข้าร่วม
*** แนะนำให้ใช้ Gmail ในการลงทะเบียน ***
>>> https://forms.gle/WvNcBzEP5jnXDzps5 <<<

ผลการลงทะเบียน (UPDate 20-05-65 14:30 น.)
>>> https://docs.google.com/spreadsheets…/ <<<

Categories: ช่าว